News
Sirma Group Holding JSC Publishes a Correction to Its Quarterly Report for Q3/2015 (Bulgarian)
logo-companies-sgh1

(This message is available only in Bulgarian – please always refer to our website section Investor Relations in order to acquire up to date information)..

“Сирма Груп Холдинг” АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че поради допусната техническа грешка при изготвяне на Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор (XLS документ), придружаващи консолидиран тримесечен финансов отчет към 30.09.2015г. на „Сирма Груп Холдинг“ АД, на 30.11.2015 г. дружеството е представило на КФН коригирани Форми на финансови отчети.

Отчетът и всички придружаващи документи са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 135, ет. 3, всеки работен ден от 10.00 до 16.00, както и онлайн на уеб сайта на дружеството: http://www.sirma.com/bg/investor-relations/

Companies
logo-bottom-ssolutions-graylogo-bottom-ssolutions logo-bottom-ontotext-graylogo-bottom-ontotext logo-bottom-engview-graylogo-bottom-engview SMS-logo-bottom-BWSMS-logo-bottom-BW logo-bottom-sbc-graylogo-bottom-sbc
logo-bottom-daticum-graylogo-bottom-daticum logo-bottom-smobile-graylogo-bottom-smobile logo-bottom-sicsBWlogo-bottom-sics1 logo-bottom-panaton-BWlogo-bottom-panaton-color logo-bottom-ses-graylogo-bottom-ses-color