The Financial Times използва семантична технология на българската фирма Онтотекст

Британската медия The Financial Times (FT), която е сред водещите бизнес издателства в света, внедрява семантична технология на българската софтуерна компания Онтотекст АД, част от Сирма Груп.

Медията използва за своята издателска платформа няколко технологии на Онтотекст: компоненти за анализ и автоматично тагиране на текст, семантичната база данни GraphDB и система за автоматично препоръчване на свързано съдържание, на базата на анализ както на смисъла на съдържанието така и на поведението на конкретния посетител на уеб сайта. Това е поредната водеща световна издателска група, която се доверява на българската фирма, след BBC, Press Association, Euromoney и други.

Онтотекст е един от водещите в света разработчици на семантични технологии – иновативен софтуерен сегмент, който позволява на компютърните системи да разбират по-добре езика на хората. Това ги прави особено полезни в медийната сфера, в различни научни дейности и всеки друг сегмент, свързан с обработката на големи обеми от информация. Неотдавна Джем Рейфилд, ръководител по архитектурни технологични решения във Financial Times осъществи презентация на тема „Семантични технологии за онлайн, електронни и печатни медии“, в рамките на която представи проекта, реализиран с участието на българската фирма.

Онтотекст е водещ доставчик на семантични бази данни и системи за управление на документи и съдържание. Продуктите на Онтотекст стъпват на изследвания и иновации в няколко области: анализ на текст (NLP), логически извод (reasoning), семантичен уеб (Web 3.0, linked open data), графови бази данни (NoSQL), пълнотекстово търсене. Решенията, създавани с технологиите на Онтотекст, пестят значително време и финансови ресурси в процеса на достъп и обработка на текст и данни от множество източници в сферата на науките за живота (фармацевтика, медицина, биология), издателската дейност, търговското разузнаване (Business Intelligence), телекомуникациите, набирането на персонал и други. Сред клиентите на Онтотекст са организации като BBC, Financial Times, Press Association, Euromoney, AstraZeneca, John Wiley & Sons, Oxford University Press, Korea Telecom, Организация на Обединените Нации, Британския Парламент, Британския музей, Гети търст и други. През последните десет години Онтотекст се е наложила и като важен участник в редица значими проекти с отворен код, като GATE и Sesame. Компанията е една от най-иновативните и успешни български софтуерни фирми и е част от Сирма Груп Холдинг.

Ontotext Wins BBC NewsHackIII Prize

Българската компания за семантични технологии Онтотекст АД, която е част от Сирма Груп, спечели награда от състезанието #NewsHack на британската медийна група Би Би Си.

Събитието се проведе под мотото „Автоматизирани международни новинарски услуги на бъдещето“. Българската фирма получи приза в категорията „Най-добро извличане на информация“ (Best entity extraction) за решение за извличане на данни на английски, руски и арабски езици. Целта на инициативата е да се отличат най-добрите технологии за автоматизирано извличане на информация.

В международното състезание са се включили петдесет участника от целия свят, разработващи различни решения за извличане на данни, включително отбори от Германия, Португалия, Катар и Латвия. Въпреки състезателния характер, основната цел на надпреварата всъщност е стимулиране сътрудничеството между разработчиците в сектора, както и свързването им с медийната група Би Би Си. Проявата е спонсорирана от BBC Connected Studios и BBC News Labs.

Онтотекст е водещ доставчик на семантични бази данни и системи за управление на документи и съдържание. Продуктите на Онтотекст стъпват на изследвания и иновации в няколко области: анализ на текст (NLP), логически изводи (reasoning), семантичен уеб (Web 3.0, linked open data), графови бази данни (NoSQL), пълнотекстово търсене. Решенията, създавани с технологиите на Онтотекст, пестят значително време и финансови ресурси в процеса на достъп и обработка на текст и данни от множество източници в сферата на науките за живота (фармацевтика, медицина, биология), издателската дейност, търговското разузнаване (Business Intelligence), телекомуникациите, набирането на персонал и други. Сред клиентите на Онтотекст са организации като BBC, Financial Times, Press Association, Euromoney, AstraZeneca, John Wiley & Sons, Oxford University Press, Coca-Cola Испания, Korea Telecom, Johnson Controls USA, Организация на Обединените Нации, Британския Парламент, Британския музей, Гети търст и други. През последните десет години Онтотекст се е наложила и като важен участник в редица значими проекти с отворен код, като GATE и Sesame. Компанията е една от най-иновативните и успешни български софтуерни фирми и е част от Сирма Груп Холдинг.

Българската компания за семантични технологии Онтотекст АД, която е част от Сирма Груп, спечели голямата награда за иновативно предприятие на годината на десетия Национален иновационен форум, който се проведе на 16 декември на тема „Иновационен дневен ред за устойчив растеж и конкурентоспособност”. Призът беше връчен лично от президента на Република България Росен Плевнелиев на фирма “Онтотекст” АД, отличена за “Иновационен визионер”. Онтотекст е избрана заради постиженията и разработките си в областта на семантичните технологии, които през последните години доведоха до лидерската й позиция в този иновативен сегмент и налагането й като световно разпознаваем бранд. Десетото издание на Националния иновационен форум беше организирано от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Еnterprise Europe Network – България, в партньорство с Министерството на икономиката, Представителството на Европейската комисия в България и KIC InnoEnergy, и с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм.

Какво представляват GraphDB и семантичната платформа на Онтотекст?

Най-популярния продукт на Онтотекст е семантичната базата данни GraphDB – система за управление на бази данни съвместима с W3C стандаритте за семантичен уеб RDF(S), OWL и SPARQL. При нея схемите на данните (наречени онтологии) съдържат информация за значението на класовете обекти, видовете връзки и атрибути. Например релацията „дете“ е дефинирана като реципрочна на „родител“, като и двете са частен случай на „роднина“. Последната пък е зададане като симтерична реалция. Така при въведен факта „Иван дете на Мария“ системата може да интерпретира данните и да изведеде разнообразни следствия, например че „Мария е роднина на Иван“. Това позволява много по-ефективно разработване на приложения, които работят с множествто източници на данни, с разнородни данни и с бързо променящи се схеми на данните. GraphDB е част от многолюдното смейство на NoSQL базите данни. За разлика от други популярни представители, като MongoDB, тя поддържа ефективно сложни заявки, като по този начин комбинира основни предимства на релационните бази данни и на NoSQL.

Семантичната платформа на Онтотекст позволява публикуване и управление на информационно съдържание, като предоставя гъвкави възможности за анализ, обработка и визуализация на големи обеми структурирана и неструктурирана информация, чрез използване на семантично търсене и семантична база данни. Състои се от модул за обогатяване на съдържанието, извършване на текст анализ и семантично анотиране на документи, инструменти за интеграция и трансформация на данни в стандарта RDF, както и интерфейси за семантично редактиране и представяне на данни.

Онтотекст разработва пълен набор от семантични технологии, трансформиращи начина, по който организациите идентифицират значения и извличат полезна информация от различни неструктурирани бази данни. С помощта на семантичната платформа на компанията потребителите на всяка медия и организация, която публикува големи обеми данни, могат да получат релевантно съдържание, което отговаря на техните конкретни потребности и предпочитания. Тази технология позволява на медиите и издатели много по-ефективно да създават и поддържат нови информационни продукти и да преизползват архивите си.

Онтотекст е водещ доставчик на семантични бази данни и системи за управление на документи и съдържание. Продуктите на Онтотекст стъпват на изследвания и иновации в няколко области: анализ на текст (NLP), логически изводи (reasoning), семантичен уеб (Web 3.0, linked open data), графови бази данни (NoSQL), пълнотекстово търсене. Решенията, създавани с технологиите на Онтотекст, пестят значително време и финансови ресурси в процеса на достъп и обработка на текст и данни от множество източници в сферата на науките за живота (фармацевтика, медицина, биология), издателската дейност, търговското разузнаване (Business Intelligence), телекомуникациите, набирането на персонал и други. Сред клиентите на Онтотекст са организации като BBC, Financial Times, Press Association, Euromoney, AstraZeneca, John Wiley & Sons, Oxford University Press, Coca-Cola Испания, Korea Telecom, Johnson Controls USA, Организация на Обединените Нации, Британския Парламент, Британския музей, Гети търст и други. През последните десет години Онтотекст се е наложила и като важен участник в редица значими проекти с отворен код, като GATE и Sesame. Компанията е една от най-иновативните и успешни български софтуерни фирми и е част от Сирма Груп Холдинг.

©Фотография: Валeнтин Николов

Ontotext expands USA operations

Онтотекст, компания от семейството на Сирма Груп, водещ доставчик на базови семантични технологии и решения за текст майнинг, обяви разширяването на екипа по продажбите, маркетинга и създаване на стратегически партньорства за Северна Америка.

За да се реализира стратегическата цел и постигне успех на този ключов пазар,  в средата на 2014  беше привлечен Тони Агреста, на позицията старши вицепрезидент  Глобални Продажби и Маркетинг. В допълнение, бяха привлечени още двама високо квалифицирани и утвърдени професионалисти –  Брад Богъл, нает като директор Глобален Маркетинг за Ontotext, а скоро след него се присъедини Том Ендик – като директор Aрхитектурни Решения, Онтотекст USA.
“Ние сме много доволни, че Тони, Том и Брад ще представляват Онтотекст в САЩ”, каза Атанас Киряков, изпълнителен директор и главен изпълнителен директор на Онтотекст. “Досега Онтотекст  действаше предимно на европейския пазар. След значителните успехи на компанията и добавянето на водещи клиенти, които използват цялата ни семантична платформа, взехме стратегическото решение да разширим операциите в САЩ, давайки  по-голям обхват и подкрепа за нашите клиенти от Северна Америка. Онтотекст USA ще се фокусира върху четири основни области:

  • Разширяване на маркетинговите усилия на Онтотекст в световен мащаб;
  • Увеличаване на бизнеса и бърз растеж, насочен към набор от вертикални пазари, включително медии и издателска дейност, финансови услуги, медицински и фармацевтични науки, здравеопазване и държавно управление;
  • Подкрепа за нарастващия списък от клиенти в двата пазарни сегмента – търговски и обществен сектор;
  • Създаване на стратегически партньорства и съюзи с консултантски фирми, производители на оригинално оборудване, дистрибутори и организации, използващи доставчици на технологии допълващи семантичните решения.

Онтотекст има продукти на световно ниво, които са издържали проверката на времето, а водещия продукт, GraphDB ™ (по-рано OWLIM) е внедрен в целия свят и е широко известен като силно мащабируема RDF ентърпрайз база данни. Тази мощна комбинация от технология и експертиза се явиха като решение на  сериозни семантични предизвикателства за компаниите потребители на огромни масиви от информация, като BBC, The Financial Times, LMI, The Getty Trust, AstraZeneca, IET, The Press Association, John Wiley & Sons, Dorling Kindersley, The British Museum  и много други.

Тони Агреста е заемал директорски позиции в Siebel Systems и SPSS, където е водил екипите за продуктов маркетинг, както и търговските инженерни екипи в световен мащаб. В по-ранните етапи на кариерата е работил за Inforum, целева маркетингова компания, обслужващи сектора на здравеопазването, като вицепрезидент на отдела за консултантски услуги. Той е ключов играч, спомогнал за продажба на Paragren Technologies на Siebel Systems, който е управлявал също поделението на Group 1 Software маркетингови бази данни, понастоящем собственост на Pitney Bowes. Тони Агреста е бил вицепрезидент на отдела за маркетинг на Centrifuge Systems, въвеждайки компанията  в търговските пазари; работил е като оперативен вицепрезидент за  MarkLogic.

Екипът на Онтотекст са изключително доволни и от включването на Том Ендик като директор Архитектурни Решения и Брад Богъл като Маркетинг директор.

Том Ендик се присъединява към Онтотекст, за да осигури лидерство на организацията в техническите продажби; в предишата си месторабота е свързан с Temis, доставчик на решения за анализ на текст. Г-н Богъл ще ръководи маркетинговите дейности на Онтотекст, прилагайки своите познания и над 14 години опит, натрупан в бързо развиващите се технологични компании, сред които  SusQtech, наскоро придобита от Protiviti.

Платформата Self-Service Semantic Suite (S4) на Онтотекст, предлага възможности за семантично управление и анализ на данни. Възможностите на S4 са достъпни през уеб интерфейси RESTful API, включващи API-та за анализ на текст и достъп до свързани данни (Linked Data). В близко бъдеще, S4 ще осигури изцяло управляемa семантична (RDF) база от данни, като услуга налична на платформата Amazon Web Services (AWS) и достъпна през RESTful услуги.

Екипът на S4 положи допълнителни усилия, за да улесни  максимално разработчиците, осигурявайки Java API и примерен код за услугите на S4 от програмните езици Java, C#, Python, NodeJS, Groovy и PHP. Разработени са още два плъгина, които ще направят създаването на S4 приложения по-лесно за софтуерните специалисти: нов  GATE plugin и Firefox add-on.

GATE осигурява възможност за разработчиците да добавят нови компоненти към платформата и да разширят типовете анализ и обработка на текст, които са възможни със стандартните компоненти.

GATE компонентът за S4 осигурява лесен достъп до S4 услугите за анализ и обработка на текст, директно от GATE. S4 плъгинът представлява GATE Processing Resource който дава достъп до RESTful API-тата на S4. Този компонент може да се интегрира във всяко GATE приложение за анализ и обработка на текст.

Mozilla Firefox добавката за S4 осигурява лесен начин за използване на S4 услугите за анализ на текст директно от Firefox браузъра. Добавката може да се инсталира от Mozila Marketplace на https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ontotext-s4/. Сорс кодът за тази добавка е достъпен от  GitHub.

Плъгинът GATE и добавката S4 за Firefox предоставят на разработчиците и специалистите по обработка на естествен език по-лесен начин да тестват резултатите за S4 анализ и обработка на текст директно от GATE платформата или от Firefox браузъра.

Sorry, this entry is not available in this language.

Добро име трудно се печели и лесно се губи. През ден виждаме как информацията и новините влияят на всички нива в нашето общество: акции на компании, държавни дългове, политици. Това е особено вярно за информационната ера, когато слуховете могат да плъзнат като вируси. Новият научноизследователски проект Pheme си поставя за цел да отговори на това предизвикателство, създавайки платформа, способна да изчислява достоверността на слуховете в различните медии, езици и социални мрежи. Проектът е съфинансиран по Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания в областта на информационните и комуникационни технологии. Инициативата, чиято първоначална среща се проведе преди броени дни, ще продължи три години. Консорциумът включва девет партньора от Англия, Германия, Австрия, Испания, България, Швейцария и Кения, а ключова роля ще има българската компания за семантичен софтуер Онтотекст, част от Сирма Груп.
В рамките на проекта Pheme ще бъде създаден софтуер за автоматично откриване и проверка на информацията бързо и в мащаб. Този софтуер ще дава възможност за по-добро разбиране на влиянието на слуховете в социалните медии – от къде произлизат, как се разпространяват, кой и как и от кого – в многократен тираж и в различни области.
Анализът на истинността на информацията, която се разпространява в социалните медии, поставя сериозни предизвикателства, произтичащи от нейната лаконична, трудна за определяне и силно контекстуализирана природа. Темите, които се разпространяват като вируси от потребителите на социалните медии, са известни като “меми”. Това могат да са както различни идеи, така и слухове, модели на поведение, типове съдържание и др. Pheme ще се фокусира върху определянето на модел за достоверност, поддържан от платформа за анализ на големи масиви от данни (т.нар. Big Data), който ще идентифицира, проследява и проверява “феми” – това са интернет “меми”, на които се добавя стойност „истина“ или „лъжа“, докато те се разпространяват в различните медии, езици и социални мрежи.
Използвайки сведения, извлечени от огромни банки със съществуващи публични данни, в комбинация със съдържание, събрано от социалните мрежи и медии, Pheme ще разработи технология, която ще може автоматично да оценява достоверността на произведеното от потребителите съдържание. Това предполага интердисциплинарен екип, състоящ се от експерти по анализ на социални мрежи, езикови технологии, уеб науки, големи масиви от данни и визуализация на данни.
Резултатите от проекта Pheme ще се оценят с помощта на два перспективни практически казуса от обществен интерес в сферата на дигиталната журналистика и по-доброто здравеопазване. Но разработваната технология ще има широко приложение и ще може да се използва също в много други области и бизнес сценарии. Тя ще добави стойност към различни бизнес приложения, платформи за управление на марките и репутацията, системи за управление на взаимоотношенията с клиентите, семантични онлайн търсачки и др., позволявайки им да проследяват разпространението на идеи в социалните мрежи. Проектът ще даде възможност също на обществени организации, работещи в много широк спектър от сегменти, да проследяват разпространението на различни слухове онлайн.
Онтотекст е един от световните лидери в разработката на семантичен софтуер и семантични бази данни, чиито решения се използват от организации като Националния архив на Великобритания, Британският музей и медийната група Би Би Си. Компанията ще има ключова роля в проекта, създавайки нов модел за четирите типа слухове: невярна информация, дезинформация, непроверена информация и спорна информация. За целта Онтотекст ще използва разработеното от компанията семантично хранилище OWLIM, както и информация от разнообразни отворени ресурси от типа Linked Open Data (LOD).
Повече информация за проекта PHEME е достъпна на адрес: http://pheme.eu

Добро име трудно се печели и лесно се губи. През ден виждаме как информацията и новините влияят на всички нива в нашето общество: акции на компании, държавни дългове, политици. Това е особено вярно за информационната ера, когато слуховете могат да плъзнат като вируси. Новият научноизследователски проект Pheme си поставя за цел да отговори на това предизвикателство, създавайки платформа, способна да изчислява достоверността на слуховете в различните медии, езици и социални мрежи. Проектът е съфинансиран по Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания в областта на информационните и комуникационни технологии. Инициативата, чиято първоначална среща се проведе преди броени дни, ще продължи три години. Консорциумът включва девет партньора от Англия, Германия, Австрия, Испания, България, Швейцария и Кения, а ключова роля ще има българската компания за семантичен софтуер Онтотекст, част от Сирма Груп.

В рамките на проекта Pheme ще бъде създаден софтуер за автоматично откриване и проверка на информацията бързо и в мащаб. Този софтуер ще дава възможност за по-добро разбиране на влиянието на слуховете в социалните медии – от къде произлизат, как се разпространяват, кой и как и от кого – в многократен тираж и в различни области.

Анализът на истинността на информацията, която се разпространява в социалните медии, поставя сериозни предизвикателства, произтичащи от нейната лаконична, трудна за определяне и силно контекстуализирана природа. Темите, които се разпространяват като вируси от потребителите на социалните медии, са известни като “меми”. Това могат да са както различни идеи, така и слухове, модели на поведение, типове съдържание и др. Pheme ще се фокусира върху определянето на модел за достоверност, поддържан от платформа за анализ на големи масиви от данни (т.нар. Big Data), който ще идентифицира, проследява и проверява “феми” – това са интернет “меми”, на които се добавя стойност „истина“ или „лъжа“, докато те се разпространяват в различните медии, езици и социални мрежи.

 

Използвайки сведения, извлечени от огромни банки със съществуващи публични данни, в комбинация със съдържание, събрано от социалните мрежи и медии, Pheme ще разработи технология, която ще може автоматично да оценява достоверността на произведеното от потребителите съдържание. Това предполага интердисциплинарен екип, състоящ се от експерти по анализ на социални мрежи, езикови технологии, уеб науки, големи масиви от данни и визуализация на данни.

 

Резултатите от проекта Pheme ще се оценят с помощта на два перспективни практически казуса от обществен интерес в сферата на дигиталната журналистика и по-доброто здравеопазване. Но разработваната технология ще има широко приложение и ще може да се използва също в много други области и бизнес сценарии. Тя ще добави стойност към различни бизнес приложения, платформи за управление на марките и репутацията, системи за управление на взаимоотношенията с клиентите, семантични онлайн търсачки и др., позволявайки им да проследяват разпространението на идеи в социалните мрежи. Проектът ще даде възможност също на обществени организации, работещи в много широк спектър от сегменти, да проследяват разпространението на различни слухове онлайн.

 

Онтотекст е един от световните лидери в разработката на семантичен софтуер и семантични бази данни, чиито решения се използват от организации като Националния архив на Великобритания, Британският музей и медийната група Би Би Си. Компанията ще има ключова роля в проекта, създавайки нов модел за четирите типа слухове: невярна информация, дезинформация, непроверена информация и спорна информация. За целта Онтотекст ще използва разработеното от компанията семантично хранилище OWLIM, както и информация от разнообразни отворени ресурси от типа Linked Open Data (LOD).

Повече информация за проекта PHEME е достъпна на адрес: http://pheme.eu

Левски е сред трите най-търсени резултати през 2013 г. в европейската виртуална база за културно наследство Europeana. Тя е създадена от Европейския съюз, за да обедини на едно място дигитални копия на различни документи, снимки, паметници на културата и разнообразна, свързана с тях информация. Това съобщиха от българската компания за семантичен софтуер Онтотекст, чиято технология е залегнала в изграждането на проекта Europeana (data.europeana.eu). Цифровата база позволява на интернет потребителите от целия свят да изследват дигиталните ресурси на хиляди европейски галерии, музеи, библиотеки, архиви и аудиовизуални колекции.
През отиващата си година в Europeana.eu са осъществени милиони заявки за търсене. Обобщавайки резултатите, става ясно, че най-често търсеният израз в дигиталното хранилище за европейското културно наследство е „пластична хирургия“ (plastic surgery). На второ място по брой търсения е името на българския национален герой Левски (изписано на латиница), следвано от думата “woodcuts“, която означава „гравюра на дърво“. В челната петица на резултатите попадат още Япония, за чиято култура също има информация в Europeana, както и френският писател Виктор Юго. Сред двадесетте топ резултати попадат също френската столица Париж, бележитият художник Пикасо, изследователят Марко Поло, името на германската автомобилна компания Volkswagen VW и композиторът Моцарт.
Припомняме, че при изграждането на Europeana (data.europeana.eu) е използвана семантичната база данни OWLIM на българската фирма Онтотекст. Сред останалите проекти в сферата на културното наследство, които работят със софтуер на Онтотекст, са сайтовете на Националния архив на Великобритания, на Британския Музей, Полския Дигитален Национален Музей (Polish Digital National Museum) и други.

Левски е сред трите най-търсени резултати през 2013 г. в европейската виртуална база за културно наследство Europeana. Тя е създадена от Европейския съюз, за да обедини на едно място дигитални копия на различни документи, снимки, паметници на културата и разнообразна, свързана с тях информация. Това съобщиха от българската компания за семантичен софтуер Онтотекст, чиято технология е залегнала в изграждането на проекта Europeana (data.europeana.eu). Цифровата база позволява на интернет потребителите от целия свят да изследват дигиталните ресурси на хиляди европейски галерии, музеи, библиотеки, архиви и аудиовизуални колекции.

През отиващата си година в Europeana.eu са осъществени милиони заявки за търсене. Обобщавайки резултатите, става ясно, че най-често търсеният израз в дигиталното хранилище за европейското културно наследство е „пластична хирургия“ (plastic surgery). На второ място по брой търсения е името на българския национален герой Левски (изписано на латиница), следвано от думата “woodcuts“, която означава „гравюра на дърво“. В челната петица на резултатите попадат още Япония, за чиято култура също има информация в Europeana, както и френският писател Виктор Юго. Сред двадесетте топ резултати попадат също френската столица Париж, бележитият художник Пикасо, изследователят Марко Поло, името на германската автомобилна компания Volkswagen VW и композиторът Моцарт.

Припомняме, че при изграждането на Europeana (data.europeana.eu) е използвана семантичната база данни OWLIM на българската фирма Онтотекст. Сред останалите проекти в сферата на културното наследство, които работят със софтуер на Онтотекст, са сайтовете на Националния архив на Великобритания, на Британския Музей, Полския Дигитален Национален Музей (Polish Digital National Museum) и други.

На 13 и 14 декември 2013 г. в Огледалната зала на СУ „Св. Кл. Охридски“ се проведе дванадесетото издание на международния семинар „Синтактично анотирани корпуси и лингвистични теории“ (Treebanks and Linguistic Theories –TLT12). Съорганизатор на събитието е българската компания за семантични технологии Онтотекст, която е част от Сирмa Груп.
Семинарът „Синтактично анотирани корпуси и лингвистични теории“ има за цел да създаде и разшири сътрудничеството между хора, работещи в различни сфери на хуманитарните науки – литература, филология, история и др., както и научната общност, ангажирана в сферата на синтактично анотираните корпуси.

На 13 и 14 декември 2013 г. в Огледалната зала на СУ „Св. Кл. Охридски“ се проведе дванадесетото издание на международния семинар „Синтактично анотирани корпуси и лингвистични теории“ (Treebanks and Linguistic Theories –TLT12). Съорганизатор на събитието е българската компания за семантични технологии Онтотекст, която е част от Сирмa Груп.

Семинарът „Синтактично анотирани корпуси и лингвистични теории“ има за цел да създаде и разшири сътрудничеството между хора, работещи в различни сфери на хуманитарните науки – литература, филология, история и др., както и научната общност, ангажирана в сферата на синтактично анотираните корпуси.

Българската компания за семантичен софтуер Онтотекст, част от Сирма Груп, е изградила решение за достъп до информацията в европейската виртуална библиотека Europeana – мащабен проект на Европейския съюз за дигитализиране на европейското културно наследство. Използването на семантичната база данни OWLIM на Онтотекст позволява съдържание от data.europeana.eu, свързано с културното наследство на Европа, да бъде използвано лесно от различни външни приложения и създава много по-разнообразни и креативни начини за неговата употреба. Проектът е достъпен на адрес www.europeana.ontotext.com/sparql.
Семантичните технологии, в които е специализирана Онтотекст, са една от най-иновативните сфери на технологичния сектор и се превръщат във важен приоритет за някои от най-големите издателски и софтуерни корпорации в света. Решението OWLIM на българската фирма от своя страна е водещата фамилия семантични бази данни, базирана на стандарта RDF (Resource Description Framework) и SPARQL 1.1 (SPARQL Protocol and RDF Query Language). Неговото използване на практика превръща europeana.ontotext.com в първия мащабен публичен проект от този тип, използващ технологията SPARQL 1.1. Сред проектите в сферата на културното наследство, които работят със софтуер на Онтотекст, са още Националният архив на Великобритания, проектите CHARISMA, 3D-COFORM и MOLTO по Седма рамкова програма на ЕС, LODAC, Полският Дигитален Национален Музей (Polish Digital National Museum) и други.

Българската компания за семантичен софтуер Онтотекст, част от Сирма Груп, е изградила решение за достъп до информацията в европейската виртуална библиотека Europeana – мащабен проект на Европейския съюз за дигитализиране на европейското културно наследство. Използването на семантичната база данни OWLIM на Онтотекст позволява съдържание от data.europeana.eu, свързано с културното наследство на Европа, да бъде използвано лесно от различни външни приложения и създава много по-разнообразни и креативни начини за неговата употреба. Проектът е достъпен на адрес www.europeana.ontotext.com/sparql.

Семантичните технологии, в които е специализирана Онтотекст, са една от най-иновативните сфери на технологичния сектор и се превръщат във важен приоритет за някои от най-големите издателски и софтуерни корпорации в света.

 

Решението OWLIM на българската фирма от своя страна е водещата фамилия семантични бази данни, базирана на стандарта RDF (Resource Description Framework) и SPARQL 1.1 (SPARQL Protocol and RDF Query Language). Неговото използване на практика превръща europeana.ontotext.com в първия мащабен публичен проект от този тип, използващ технологията SPARQL 1.1. Сред проектите в сферата на културното наследство, които работят със софтуер на Онтотекст, са още Националният архив на Великобритания, проектите CHARISMA, 3D-COFORM и MOLTO по Седма рамкова програма на ЕС, LODAC, Полският Дигитален Национален Музей (Polish Digital National Museum) и други.

Компании
logo-bottom-ssolutions-graylogo-bottom-ssolutions logo-bottom-ontotext-graylogo-bottom-ontotext logo-bottom-engview-graylogo-bottom-engview logo-bottom-smedia-graylogo-bottom-smedia logo-bottom-sbc-graylogo-bottom-sbc
logo-bottom-daticum-graylogo-bottom-daticum logo-bottom-smobile-graylogo-bottom-smobile logo-bottom-sisg-graylogo-bottom-sisg logo-bottom-panaton-graylogo-bottom-panaton logo-bottom-sitt-graylogo-bottom-sitt