GATE and Firefox компоненти за S4

Платформата Self-Service Semantic Suite (S4) на Онтотекст, предлага възможности за семантично управление и анализ на данни. Възможностите на S4 са достъпни през уеб интерфейси RESTful API, включващи API-та за анализ на текст и достъп до свързани данни (Linked Data). В близко бъдеще, S4 ще осигури изцяло управляемa семантична (RDF) база от данни, като услуга налична на платформата Amazon Web Services (AWS) и достъпна през RESTful услуги.

Екипът на S4 положи допълнителни усилия, за да улесни  максимално разработчиците, осигурявайки Java API и примерен код за услугите на S4 от програмните езици Java, C#, Python, NodeJS, Groovy и PHP. Разработени са още два плъгина, които ще направят създаването на S4 приложения по-лесно за софтуерните специалисти: нов  GATE plugin и Firefox add-on.

GATE осигурява възможност за разработчиците да добавят нови компоненти към платформата и да разширят типовете анализ и обработка на текст, които са възможни със стандартните компоненти.

GATE компонентът за S4 осигурява лесен достъп до S4 услугите за анализ и обработка на текст, директно от GATE. S4 плъгинът представлява GATE Processing Resource който дава достъп до RESTful API-тата на S4. Този компонент може да се интегрира във всяко GATE приложение за анализ и обработка на текст.

Mozilla Firefox добавката за S4 осигурява лесен начин за използване на S4 услугите за анализ на текст директно от Firefox браузъра. Добавката може да се инсталира от Mozila Marketplace на https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ontotext-s4/. Сорс кодът за тази добавка е достъпен от  GitHub.

Плъгинът GATE и добавката S4 за Firefox предоставят на разработчиците и специалистите по обработка на естествен език по-лесен начин да тестват резултатите за S4 анализ и обработка на текст директно от GATE платформата или от Firefox браузъра.

Sorry, this entry is not available in this language.

Добро име трудно се печели и лесно се губи. През ден виждаме как информацията и новините влияят на всички нива в нашето общество: акции на компании, държавни дългове, политици. Това е особено вярно за информационната ера, когато слуховете могат да плъзнат като вируси. Новият научноизследователски проект Pheme си поставя за цел да отговори на това предизвикателство, създавайки платформа, способна да изчислява достоверността на слуховете в различните медии, езици и социални мрежи. Проектът е съфинансиран по Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания в областта на информационните и комуникационни технологии. Инициативата, чиято първоначална среща се проведе преди броени дни, ще продължи три години. Консорциумът включва девет партньора от Англия, Германия, Австрия, Испания, България, Швейцария и Кения, а ключова роля ще има българската компания за семантичен софтуер Онтотекст, част от Сирма Груп.
В рамките на проекта Pheme ще бъде създаден софтуер за автоматично откриване и проверка на информацията бързо и в мащаб. Този софтуер ще дава възможност за по-добро разбиране на влиянието на слуховете в социалните медии – от къде произлизат, как се разпространяват, кой и как и от кого – в многократен тираж и в различни области.
Анализът на истинността на информацията, която се разпространява в социалните медии, поставя сериозни предизвикателства, произтичащи от нейната лаконична, трудна за определяне и силно контекстуализирана природа. Темите, които се разпространяват като вируси от потребителите на социалните медии, са известни като “меми”. Това могат да са както различни идеи, така и слухове, модели на поведение, типове съдържание и др. Pheme ще се фокусира върху определянето на модел за достоверност, поддържан от платформа за анализ на големи масиви от данни (т.нар. Big Data), който ще идентифицира, проследява и проверява “феми” – това са интернет “меми”, на които се добавя стойност „истина“ или „лъжа“, докато те се разпространяват в различните медии, езици и социални мрежи.
Използвайки сведения, извлечени от огромни банки със съществуващи публични данни, в комбинация със съдържание, събрано от социалните мрежи и медии, Pheme ще разработи технология, която ще може автоматично да оценява достоверността на произведеното от потребителите съдържание. Това предполага интердисциплинарен екип, състоящ се от експерти по анализ на социални мрежи, езикови технологии, уеб науки, големи масиви от данни и визуализация на данни.
Резултатите от проекта Pheme ще се оценят с помощта на два перспективни практически казуса от обществен интерес в сферата на дигиталната журналистика и по-доброто здравеопазване. Но разработваната технология ще има широко приложение и ще може да се използва също в много други области и бизнес сценарии. Тя ще добави стойност към различни бизнес приложения, платформи за управление на марките и репутацията, системи за управление на взаимоотношенията с клиентите, семантични онлайн търсачки и др., позволявайки им да проследяват разпространението на идеи в социалните мрежи. Проектът ще даде възможност също на обществени организации, работещи в много широк спектър от сегменти, да проследяват разпространението на различни слухове онлайн.
Онтотекст е един от световните лидери в разработката на семантичен софтуер и семантични бази данни, чиито решения се използват от организации като Националния архив на Великобритания, Британският музей и медийната група Би Би Си. Компанията ще има ключова роля в проекта, създавайки нов модел за четирите типа слухове: невярна информация, дезинформация, непроверена информация и спорна информация. За целта Онтотекст ще използва разработеното от компанията семантично хранилище OWLIM, както и информация от разнообразни отворени ресурси от типа Linked Open Data (LOD).
Повече информация за проекта PHEME е достъпна на адрес: http://pheme.eu

Добро име трудно се печели и лесно се губи. През ден виждаме как информацията и новините влияят на всички нива в нашето общество: акции на компании, държавни дългове, политици. Това е особено вярно за информационната ера, когато слуховете могат да плъзнат като вируси. Новият научноизследователски проект Pheme си поставя за цел да отговори на това предизвикателство, създавайки платформа, способна да изчислява достоверността на слуховете в различните медии, езици и социални мрежи. Проектът е съфинансиран по Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания в областта на информационните и комуникационни технологии. Инициативата, чиято първоначална среща се проведе преди броени дни, ще продължи три години. Консорциумът включва девет партньора от Англия, Германия, Австрия, Испания, България, Швейцария и Кения, а ключова роля ще има българската компания за семантичен софтуер Онтотекст, част от Сирма Груп.

В рамките на проекта Pheme ще бъде създаден софтуер за автоматично откриване и проверка на информацията бързо и в мащаб. Този софтуер ще дава възможност за по-добро разбиране на влиянието на слуховете в социалните медии – от къде произлизат, как се разпространяват, кой и как и от кого – в многократен тираж и в различни области.

Анализът на истинността на информацията, която се разпространява в социалните медии, поставя сериозни предизвикателства, произтичащи от нейната лаконична, трудна за определяне и силно контекстуализирана природа. Темите, които се разпространяват като вируси от потребителите на социалните медии, са известни като “меми”. Това могат да са както различни идеи, така и слухове, модели на поведение, типове съдържание и др. Pheme ще се фокусира върху определянето на модел за достоверност, поддържан от платформа за анализ на големи масиви от данни (т.нар. Big Data), който ще идентифицира, проследява и проверява “феми” – това са интернет “меми”, на които се добавя стойност „истина“ или „лъжа“, докато те се разпространяват в различните медии, езици и социални мрежи.

 

Използвайки сведения, извлечени от огромни банки със съществуващи публични данни, в комбинация със съдържание, събрано от социалните мрежи и медии, Pheme ще разработи технология, която ще може автоматично да оценява достоверността на произведеното от потребителите съдържание. Това предполага интердисциплинарен екип, състоящ се от експерти по анализ на социални мрежи, езикови технологии, уеб науки, големи масиви от данни и визуализация на данни.

 

Резултатите от проекта Pheme ще се оценят с помощта на два перспективни практически казуса от обществен интерес в сферата на дигиталната журналистика и по-доброто здравеопазване. Но разработваната технология ще има широко приложение и ще може да се използва също в много други области и бизнес сценарии. Тя ще добави стойност към различни бизнес приложения, платформи за управление на марките и репутацията, системи за управление на взаимоотношенията с клиентите, семантични онлайн търсачки и др., позволявайки им да проследяват разпространението на идеи в социалните мрежи. Проектът ще даде възможност също на обществени организации, работещи в много широк спектър от сегменти, да проследяват разпространението на различни слухове онлайн.

 

Онтотекст е един от световните лидери в разработката на семантичен софтуер и семантични бази данни, чиито решения се използват от организации като Националния архив на Великобритания, Британският музей и медийната група Би Би Си. Компанията ще има ключова роля в проекта, създавайки нов модел за четирите типа слухове: невярна информация, дезинформация, непроверена информация и спорна информация. За целта Онтотекст ще използва разработеното от компанията семантично хранилище OWLIM, както и информация от разнообразни отворени ресурси от типа Linked Open Data (LOD).

Повече информация за проекта PHEME е достъпна на адрес: http://pheme.eu

Левски е сред трите най-търсени резултати през 2013 г. в европейската виртуална база за културно наследство Europeana. Тя е създадена от Европейския съюз, за да обедини на едно място дигитални копия на различни документи, снимки, паметници на културата и разнообразна, свързана с тях информация. Това съобщиха от българската компания за семантичен софтуер Онтотекст, чиято технология е залегнала в изграждането на проекта Europeana (data.europeana.eu). Цифровата база позволява на интернет потребителите от целия свят да изследват дигиталните ресурси на хиляди европейски галерии, музеи, библиотеки, архиви и аудиовизуални колекции.
През отиващата си година в Europeana.eu са осъществени милиони заявки за търсене. Обобщавайки резултатите, става ясно, че най-често търсеният израз в дигиталното хранилище за европейското културно наследство е „пластична хирургия“ (plastic surgery). На второ място по брой търсения е името на българския национален герой Левски (изписано на латиница), следвано от думата “woodcuts“, която означава „гравюра на дърво“. В челната петица на резултатите попадат още Япония, за чиято култура също има информация в Europeana, както и френският писател Виктор Юго. Сред двадесетте топ резултати попадат също френската столица Париж, бележитият художник Пикасо, изследователят Марко Поло, името на германската автомобилна компания Volkswagen VW и композиторът Моцарт.
Припомняме, че при изграждането на Europeana (data.europeana.eu) е използвана семантичната база данни OWLIM на българската фирма Онтотекст. Сред останалите проекти в сферата на културното наследство, които работят със софтуер на Онтотекст, са сайтовете на Националния архив на Великобритания, на Британския Музей, Полския Дигитален Национален Музей (Polish Digital National Museum) и други.

Левски е сред трите най-търсени резултати през 2013 г. в европейската виртуална база за културно наследство Europeana. Тя е създадена от Европейския съюз, за да обедини на едно място дигитални копия на различни документи, снимки, паметници на културата и разнообразна, свързана с тях информация. Това съобщиха от българската компания за семантичен софтуер Онтотекст, чиято технология е залегнала в изграждането на проекта Europeana (data.europeana.eu). Цифровата база позволява на интернет потребителите от целия свят да изследват дигиталните ресурси на хиляди европейски галерии, музеи, библиотеки, архиви и аудиовизуални колекции.

През отиващата си година в Europeana.eu са осъществени милиони заявки за търсене. Обобщавайки резултатите, става ясно, че най-често търсеният израз в дигиталното хранилище за европейското културно наследство е „пластична хирургия“ (plastic surgery). На второ място по брой търсения е името на българския национален герой Левски (изписано на латиница), следвано от думата “woodcuts“, която означава „гравюра на дърво“. В челната петица на резултатите попадат още Япония, за чиято култура също има информация в Europeana, както и френският писател Виктор Юго. Сред двадесетте топ резултати попадат също френската столица Париж, бележитият художник Пикасо, изследователят Марко Поло, името на германската автомобилна компания Volkswagen VW и композиторът Моцарт.

Припомняме, че при изграждането на Europeana (data.europeana.eu) е използвана семантичната база данни OWLIM на българската фирма Онтотекст. Сред останалите проекти в сферата на културното наследство, които работят със софтуер на Онтотекст, са сайтовете на Националния архив на Великобритания, на Британския Музей, Полския Дигитален Национален Музей (Polish Digital National Museum) и други.

На 13 и 14 декември 2013 г. в Огледалната зала на СУ „Св. Кл. Охридски“ се проведе дванадесетото издание на международния семинар „Синтактично анотирани корпуси и лингвистични теории“ (Treebanks and Linguistic Theories –TLT12). Съорганизатор на събитието е българската компания за семантични технологии Онтотекст, която е част от Сирмa Груп.
Семинарът „Синтактично анотирани корпуси и лингвистични теории“ има за цел да създаде и разшири сътрудничеството между хора, работещи в различни сфери на хуманитарните науки – литература, филология, история и др., както и научната общност, ангажирана в сферата на синтактично анотираните корпуси.

На 13 и 14 декември 2013 г. в Огледалната зала на СУ „Св. Кл. Охридски“ се проведе дванадесетото издание на международния семинар „Синтактично анотирани корпуси и лингвистични теории“ (Treebanks and Linguistic Theories –TLT12). Съорганизатор на събитието е българската компания за семантични технологии Онтотекст, която е част от Сирмa Груп.

Семинарът „Синтактично анотирани корпуси и лингвистични теории“ има за цел да създаде и разшири сътрудничеството между хора, работещи в различни сфери на хуманитарните науки – литература, филология, история и др., както и научната общност, ангажирана в сферата на синтактично анотираните корпуси.

Българската компания за семантичен софтуер Онтотекст, част от Сирма Груп, е изградила решение за достъп до информацията в европейската виртуална библиотека Europeana – мащабен проект на Европейския съюз за дигитализиране на европейското културно наследство. Използването на семантичната база данни OWLIM на Онтотекст позволява съдържание от data.europeana.eu, свързано с културното наследство на Европа, да бъде използвано лесно от различни външни приложения и създава много по-разнообразни и креативни начини за неговата употреба. Проектът е достъпен на адрес www.europeana.ontotext.com/sparql.
Семантичните технологии, в които е специализирана Онтотекст, са една от най-иновативните сфери на технологичния сектор и се превръщат във важен приоритет за някои от най-големите издателски и софтуерни корпорации в света. Решението OWLIM на българската фирма от своя страна е водещата фамилия семантични бази данни, базирана на стандарта RDF (Resource Description Framework) и SPARQL 1.1 (SPARQL Protocol and RDF Query Language). Неговото използване на практика превръща europeana.ontotext.com в първия мащабен публичен проект от този тип, използващ технологията SPARQL 1.1. Сред проектите в сферата на културното наследство, които работят със софтуер на Онтотекст, са още Националният архив на Великобритания, проектите CHARISMA, 3D-COFORM и MOLTO по Седма рамкова програма на ЕС, LODAC, Полският Дигитален Национален Музей (Polish Digital National Museum) и други.

Българската компания за семантичен софтуер Онтотекст, част от Сирма Груп, е изградила решение за достъп до информацията в европейската виртуална библиотека Europeana – мащабен проект на Европейския съюз за дигитализиране на европейското културно наследство. Използването на семантичната база данни OWLIM на Онтотекст позволява съдържание от data.europeana.eu, свързано с културното наследство на Европа, да бъде използвано лесно от различни външни приложения и създава много по-разнообразни и креативни начини за неговата употреба. Проектът е достъпен на адрес www.europeana.ontotext.com/sparql.

Семантичните технологии, в които е специализирана Онтотекст, са една от най-иновативните сфери на технологичния сектор и се превръщат във важен приоритет за някои от най-големите издателски и софтуерни корпорации в света.

 

Решението OWLIM на българската фирма от своя страна е водещата фамилия семантични бази данни, базирана на стандарта RDF (Resource Description Framework) и SPARQL 1.1 (SPARQL Protocol and RDF Query Language). Неговото използване на практика превръща europeana.ontotext.com в първия мащабен публичен проект от този тип, използващ технологията SPARQL 1.1. Сред проектите в сферата на културното наследство, които работят със софтуер на Онтотекст, са още Националният архив на Великобритания, проектите CHARISMA, 3D-COFORM и MOLTO по Седма рамкова програма на ЕС, LODAC, Полският Дигитален Национален Музей (Polish Digital National Museum) и други.

Българската софтуерна компания Онтотекст, която е част от Сирма Груп, представи официално във Великобритания платформата „YAGAJOBS: the UK Jobs Data API”, която позволява лесно търсене на информация за работни места по различни показатели на Острова. Услугата предоставя достъп до милиони актуални свободни места, събрани от над 355 британски борси за работа и постоянно обновявани в една единна и изчерпателна база данни.
Онтотекст е сред световните лидери в софтуерния сегмент на семантичните технологии и семантичните бази данни. Компанията има сериозен опит на британския пазар, където на нейни технологии са базирани сайтовете на The British Museum, Националния архив на Великобритания, както и порталите на медийната група BBC за Летните олимпийски игри в Лондон през 2012 г. и за Европейското първенство по футбол през 2012 година.
Новият проект на компанията на Острова – http://yagajobs.co.uk/ – използва технологиите, разработени от Онтотекст, за да предостави разнообразна информация за ежедневните нужди на британския пазар на труда и на специфични негови сектори. Освен това сайтът позволява търсене и класифициране на информация по различни показатели като работна позиция, местоположение, обхват на заплащането, дата на публикуване, тип работна позиция, тип и име на създателя на обявата и др. Платформата може лесно да бъде интегрирана с други софтуерни приложения, онлайн услуги, както и с разнообразни бизнес процеси, посредством създадения от Онтотекст API – интерфейс (Application Programming Interface – интерфейс за разработка на приложения). Интерфейсът е изключително удобен, а сред поддържаните от системата формати са hr-xml, json, xml и др.

Българската софтуерна компания Онтотекст, която е част от Сирма Груп, представи официално във Великобритания платформата „YAGAJOBS: the UK Jobs Data API”, която позволява лесно търсене на информация за работни места по различни показатели на Острова. Услугата предоставя достъп до милиони актуални свободни места, събрани от над 355 британски борси за работа и постоянно обновявани в една единна и изчерпателна база данни.

Онтотекст е сред световните лидери в софтуерния сегмент на семантичните технологии и семантичните бази данни. Компанията има сериозен опит на британския пазар, където на нейни технологии са базирани сайтовете на The British Museum, Националния архив на Великобритания, както и порталите на медийната група BBC за Летните олимпийски игри в Лондон през 2012 г. и за Европейското първенство по футбол през 2012 година.

Новият проект на компанията на Острова – http://yagajobs.co.uk/ – използва технологиите, разработени от Онтотекст, за да предостави разнообразна информация за ежедневните нужди на британския пазар на труда и на специфични негови сектори. Освен това сайтът позволява търсене и класифициране на информация по различни показатели като работна позиция, местоположение, обхват на заплащането, дата на публикуване, тип работна позиция, тип и име на създателя на обявата и др. Платформата може лесно да бъде интегрирана с други софтуерни приложения, онлайн услуги, както и с разнообразни бизнес процеси, посредством създадения от Онтотекст API – интерфейс (Application Programming Interface – интерфейс за разработка на приложения). Интерфейсът е изключително удобен, а сред поддържаните от системата формати са hr-xml, json, xml и др.

Българската софтуерна компания Онтотекст, която е част от Сирма Груп, заедно с Министерството на образованието и науката, както и Фондация Америка за България подкрепи българските участници в 11-тата Международна олимпиада по лингвистика (IOL). Събитието се проведе от 22 до 27 юли в гр. Манчестър, Великобритания. Международната олимпиада по лингвистика е ежегодно състезание за ученици от средните училища по решаване на лингвистични задачи. Състезанието не изисква специални познания, само основни лигвистични и математически концепции, които по принцип са залегнали в училищната програма, както и обща култура и логическа мисъл.
История
Първото състезание по лингвистика се провеждa през 1965 г. в Москва, Русия. Скоро след това, подобни състезания се организират в източния блок, извън СССР. От тогава популярността и участието в такива състезания нарастват, привличайки ученици от цял свят. 
Първата Международна олимпиада по лингвистика се провежда в Боровец през 2003 г. Също домакин и на Международната олимпиада по информатика, нашата страна поставя основите на солидни традиции в духа на средно-училищните научни олимпиади, не само като организатор, но и като участник.
България е една от най-успешните страни в историята на IOL, спечелила 36 медала, 3 отборни купи за 1-во място, 9 награди за най-добро решение и 15 похвали за добро представяне. 
Участници
35 отбора от 26 страни участваха в олимпиадата. Всяка страна има право на до два отбора (три за домакина) от по четирима ученици. България изпрати два отбора, които се завърнаха с множество отличия:
Ива Гумнишка – Златен медал (Испанска езикова гимназия „Мигел де Сервантес”, София)
БорянаХаджийска – Сребърен медал (Първа aнглийска езикова гимназия, София)
Юлия Маркова – Сребърен медал (МГ “Д-р. ПетърБерон”, Варна)
Веско Милев – Бронзов медал (ОМГ “Акад. КирилПопов”, Пловдив)
Милена Великова – Бронзов медал (МГ “Д-р. ПетърБерон”, Варна)
Иван Люцканов– Бронзов медал (Първа езикова гимназия, Варна)
МаринИванов – Бронзов медал (Испанска езикова гимназия „Мигел де Сервантес”, София)
РадаАтанасова – (ГПЧЕ “РоменРолан”, СтараЗагора)
Първият български отбор спечели и 3-то място на отборното състезание
Ръководители на екипи са Александър Велинов, София и Валентина Момчилова, Варна

Българската софтуерна компания Онтотекст, която е част от Сирма Груп, заедно с Министерството на образованието и науката, както и Фондация Америка за България подкрепи българските участници в 11-тата Международна олимпиада по лингвистика (IOL). Събитието се проведе от 22 до 27 юли в гр. Манчестър, Великобритания. Международната олимпиада по лингвистика е ежегодно състезание за ученици от средните училища по решаване на лингвистични задачи. Състезанието не изисква специални познания, само основни лигвистични и математически концепции, които по принцип са залегнали в училищната програма, както и обща култура и логическа мисъл.

История

Първото състезание по лингвистика се провеждa през 1965 г. в Москва, Русия. Скоро след това, подобни състезания се организират в източния блок, извън СССР. От тогава популярността и участието в такива състезания нарастват, привличайки ученици от цял свят. Първата Международна олимпиада по лингвистика се провежда в Боровец през 2003 г. Също домакин и на Международната олимпиада по информатика, нашата страна поставя основите на солидни традиции в духа на средно-училищните научни олимпиади, не само като организатор, но и като участник.

 

България е една от най-успешните страни в историята на IOL, спечелила 36 медала, 3 отборни купи за 1-во място, 9 награди за най-добро решение и 15 похвали за добро представяне. 

 

Участници

35 отбора от 26 страни участваха в олимпиадата. Всяка страна има право на до два отбора (три за домакина) от по четирима ученици. България изпрати два отбора, които се завърнаха с множество отличия:

 

Ива Гумнишка – Златен медал (Испанска езикова гимназия „Мигел де Сервантес”, София)БорянаХаджийска – Сребърен медал (Първа aнглийска езикова гимназия, София)Юлия Маркова – Сребърен медал (МГ “Д-р. ПетърБерон”, Варна)Веско Милев – Бронзов медал (ОМГ “Акад. КирилПопов”, Пловдив)Милена Великова – Бронзов медал (МГ “Д-р. ПетърБерон”, Варна)Иван Люцканов– Бронзов медал (Първа езикова гимназия, Варна)МаринИванов – Бронзов медал (Испанска езикова гимназия „Мигел де Сервантес”, София)РадаАтанасова – (ГПЧЕ “РоменРолан”, СтараЗагора)Първият български отбор спечели и 3-то място на отборното състезание

 

Ръководители на екипи са Александър Велинов, София и Валентина Момчилова, Варна

Сайтовете BBC Sports и Olympics 2012 на британската медийна група BBC, които след броени дни ще отразяват Олимпийските игри в Лондон, са разработени на база на семантични технологии на българската компания Онтотекст, част от Сирма Груп. Това затвърждава успеха на фирмата в сферата на семантичната обработка на медийно съдържание, който беше постигнат с разработката на сайта на BBC за Световното първенство по футбол през 2010 година.

В архитектурата на сайта на BBC за Олимпийските игри в Лондон е използвано семантичното хранилище OWLIM, разработено от Ontotext, както и нейното решение Concept Extraction Service (CES). Ontotext е сред водещите фирми в света, работещи в иновативната сфера на семантичните технологии – сегмент, който позволява на компютрите да разбират много по-добре запитванията, направени от хора. Именно по тази причина семантичните системи се сочат като бъдещето на интернет търсачките, позволявайки на машините да търсят не само по ключови думи, но и по значение. Сайтът BBC Olympics е добър пример за възможностите на семантичния уеб и на разработките на бългaрската фирма в тази сфера, позволявайки на потребителите да откриват много по-богато и много по-добре съответстващо съдържание за спортното събитие.

Ontotext разработва семантичен софтуер вече над 10 години, а сред продуктите й са платформата за семантична анотация KIM, най-бързото OWL хранилище в света OWLIM, системата за уеб търсене и анализи WMF, семантичните продукти в сферата на биомедицината Semantic Biomedical Tagger и LinkedLifeData, както и платформата FastForge. Освен BBC, клиенти на компанията са Националният архив на Великобритания, Press Association, AstraZeneca, The British Museum, Basel Institute on Governance, Raytheon, Софийският университет “Св. Климент Охридски” и др.

Българската компания за семантични технологии Онтотекст, която е част от Сирма Груп Холдинг, обяви, че разкрива 15 нови работни места за ИТ специалисти. С това екипът на компанията ще достигне 70 души, работещи в нейните офиси в София, Варна и САЩ. Решението идва в момент, когато много технологични фирми у нас намаляват броя на служителите си или се стремят да запазят съществуващите работни места, и е показателно за добрите резултати на компанията. В момента Онтотекст е в процес на набиране на новите програмисти, от които се очаква да допринесат за развитието на нейните решения в областта на семантичните технологии: семантична база данни, семантични анотации и търсене, извличане на факти от текст, разработка на онтологии, извличане на знания от уеб сайтове. Повече информация е достъпна на адрес: http://www.ontotext.com/jobs.

 

През последните години, въпреки неблагоприятните икономически условия, Онтотекст успя да развие своите продукти и да привлече значими нови клиенти, сред които:

 

Българската фирма е сред водещите в света разработчици в иновативния сектор на семантичните технологии и отбелязва сериозни успехи:

 

Развитието на Онтотекст е добър пример за възможностите на българския софтуерен бранш да заеме водещо място в изключително иновативни сфери на знанието, предлагайки решения с висока добавена стойност.

 

“Семантичните технологии имат потенциала да решат много от съществуващите днес проблеми за интеграция на данни (“силози от данни”) и да променят начина, по който търсим и използваме данните. Те са в основата на т.нар. Web 3.0, което е мрежа от глобално свързани и структурирани данни. Нашият дългогодишен опит и експертиза в този сектор ни позволява да се развиваме успешно и да наемаме нови специалисти във време, когато много други компании освобождават хора, както и да предложим на тези специалисти благоприятни условия за тяхното израстване в една много иновативна сфера. Освен интересна работа и стабилно възнаграждение, ние предлагаме и изключителни възможности за научна кариера съвместно с най-добрите европейски университети” – заяви Атанас Киряков, ръководител на Онтотекст. 

Компании
logo-bottom-ssolutions-graylogo-bottom-ssolutions logo-bottom-ontotext-graylogo-bottom-ontotext logo-bottom-engview-graylogo-bottom-engview logo-bottom-smedia-graylogo-bottom-smedia logo-bottom-sbc-graylogo-bottom-sbc logo-bottom-sitt-graylogo-bottom-sitt

logo-bottom-daticum-graylogo-bottom-daticum logo-bottom-pirina-graylogo-bottom-pirina logo-bottom-smobile-graylogo-bottom-smobile logo-bottom-sisg-graylogo-bottom-sisg logo-bottom-panaton-graylogo-bottom-panaton